>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.

Danh sách các cá nhân đoạt giải


STTNgười đoạt giảiNăm đoạt giải
1 Nguyễn Tuấn Duy2021
2 Trần Văn Ngọc2021
3 Nguyễn Tuấn Duy2018
4 Nguyễn Danh Tùng2018
5 Cao Thị Bích2017
6 Nguyễn Thị Hải Yến2016
7 Cao Thị Bích2014
8 Nguyễn Thị Thùy Nhung2014
9 Lê Thọ Huệ2013
10 Lê Thọ Huệ2012
11 Cao Thị Bích2011
12 Nùng Văn Đơn2011
13 Nguyễn Thị Hồng Vân2011
14 Lê Thọ Huệ2010
15 Nguyễn Hải Châu2008
16 Đỗ Thị Hương2007
17 Đào Lê Hiền2007
18 Đỗ Thị Hiền2006
19 Nguyễn Việt Hưng2006
20 Phùng Văn Đồng2006
21 Phùng Văn Đồng2005
22 Nguyễn Việt Hưng2004