>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Các nghiên cứu viên

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênHọc vịChức danh KHDạng hợp đồngChức danh nghề nghiệp
1Chu Thùy AnhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
2Cao Thị BíchTSbiên chếnghiên cứu viên
3Trịnh Xuân HoàngTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
4Đỗ Thị NgaTSbiên chếnghiên cứu viên chính
5Nguyễn Thị Thùy NhungTSbiên chếnghiên cứu viên
6Nguyễn Hồng QuangTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
7Nguyễn Huy ViệtTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
8Phạm Tuấn KiệtCNhợp đồngnghiên cứu viên