>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Tin mới

Trung tâm Vật lý tính toán được thành lập tháng 10/2009 trên cơ sở Phòng Mô hình hóa và Vật lý tính toán của Viện Vật lý. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Vật lý tính toán và đào tạo đội ngũ nghiên cứu trẻ.
Hội Vật lý lý thuyết (VTPS)
Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)