>> Trung tâm Vật lý tính toán

Tin mới

Trung tâm Vật lý lý thuyết được thành lập năm 1982 trên cơ sở Phòng Vật lý lý thuyết của Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là tiến hành những nghiên cứu đón đầu trong các lĩnh vực của Vật lý lý thuyết và đào tạo đội ngũ nghiên cứu trẻ.

Hội Vật lý lý thuyết (VTPS)
Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)