>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Hoạt động

Ngày Vật lý lý thuyết

Ngày Trung tâm Vật lý lý thuyết được chọn là ngày mồng 1 tháng 4 hàng năm. Vào dịp này Trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa như tham quan, cắm trại với mục đích giao lưu, gặp gỡ giữa những người đã và đang làm việc tại Trung tâm Vật lý lý thuyết và những người có nhiều gắn bó với Trung tâm. Đây cũng là dịp để các thế hệ những người làm vật lý lý thuyết trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan tâm.

Các hoạt động tham quan đã tổ chức nhân ngày Trung tâm Vật lý lý thuyết: