>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Thiết bị

Máy in

Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hiện có 2 máy in mạng sử dụng chung:

  • HP Laserjet Pro M428dfn: in 2 mặt giấy, in qua mạng
  • HP Laserjet 400 M401dn: in 2 mặt giấy, in qua mạng

Cài đặt máy in

Các máy in có thể được cài đặt để in từ máy tính trong mạng nội bộ.

  • Linux: "System Settings" --> "Printers" --> "Add Printer" --> "Network Printer" --> Chọn máy in trong danh sách hiển thị và cài driver mặc định.
  • Windows: Xem hướng dẫn cài đặt máy in HP P2055 tại đây. Cài đặt tương tự cho máy in HP 400.
  • Mac: "System Preferences" --> "Printers & Scanners" --> "Add"