>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Giới thiệu

Quá trình phát triển

- 2009: Trung tâm Vật lý tính toán được thành lập tháng 10/2009 trên cơ sở Phòng Mô hình hóa và Vật lý tính toán của Viện Vật lý với 5 cán bộ biên chế (Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Như Đạt, Nguyễn Ái Việt, Trịnh Xuân Hoàng, Tô Thị Thảo). PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang, Phó viện trưởng Viện Vật lý, là Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm) từ 10/2009 tới 01/2012.

- 2010: TS. Nguyễn Việt Hưng vào biên chế.

- 2011: TS. Nguyễn Huy Việt vào biên chế.

- 2012: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liễn nghỉ hưu từ 1/1/2012. TS. Trịnh Xuân Hoàng được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm từ 4/2012. TS. Đỗ Thị Nga và ThS. Nguyễn Thị Thùy Nhung vào biên chế từ 1/5/2012.

- 2013: TS. Đỗ Thị Nga được bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm từ 1/12/2013.

- 2014: TS. Trịnh Xuân Hoàng được bổ nhiệm chức danh PGS từ 1/2014. PGS. TS. Nguyễn Như Đạt nghỉ hưu từ 1/4/2014.

- 2015: TS. Lê Duy Mạnh vào biên chế từ 1/5/2015. TS. Tô Thị Thảo chuyển công tác sang Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông từ 1/12/2015.

- 2017: TS. Lê Duy Mạnh chuyển công tác sang Đại học Duy Tân từ 1/7/2017. GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt mất ngày 12/9/2017.

- 2018: TS. Nguyễn Huy Việt được bổ nhiệm chức danh PGS từ 4/2018.

- 2020: PGS. Nguyễn Huy Việt được bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, TS. Đỗ Thị Nga được bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, ThS. Nguyễn Thị Thùy Nhung đạt học vị tiến sỹ.

- 2021: TS. Chu Thùy Anh được điều chuyển từ Phòng Quản trị HTDL và An ninh mạng về Trung tâm VLTT. TS. Nguyễn Việt Hưng thôi biên chế tại Viện Vật lý.

- 2023: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang và TS. Cao Thị Bích được điều chuyển từ Trung tâm Vật lý lý thuyết sang Trung tâm Vật lý tính toán. TS. Nguyễn Thị Thùy Nhung thuyên chuyển có thời hạn sang Học viện Khoa học và Công nghệ.