>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Danh sách   Ảnh  

TTHọ và tênNăm đạt học vị TSNgười hướng dẫn
1Nguyễn Hồng Sơn 2023Trần Minh Tiến
2Phạm Văn Kỳ 2023Nguyễn Anh Kỳ, Nguyễn Thị Hồng Vân
3Nguyễn Chí Thảo 2019Hoàng Ngọc Long, Phùng Văn Đồng
4Nguyễn Thị Kim Ngân 2018Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long
5Phí Quang Văn 2018Nguyễn Anh Kỳ
6Dương Văn Lợi 2018Hoàng Ngọc Long
7Đặng Trung Sĩ 2017Nguyễn Thanh Phong, Phùng Văn Đồng
8Trương Trọng Thúc 2017Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Ngọc Long
9Đinh Thanh Bình 2016Đỗ Thị Hương, Marcos Rodriguez
10Hà Thanh Hùng 2014Hoàng Ngọc Long
11Trần Đình Thám 2014Đặng Văn Soa
12Phạm Thị Thanh Nga 2013Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Anh Tuấn
13Vũ Kim Thái 2013Hoàng Anh Tuấn
14Lê Thọ Huệ 2013Hoàng Ngọc Long
15Võ Văn Viên 2013Hoàng Ngọc Long
16Nguyễn Huy Thảo 2012Đặng Văn Soa
17Đỗ Thị Hương 2011Hoàng Ngọc Long
18Nguyễn Thành Tiên 2011Đoàn Nhật Quang
19Trịnh Thị Hương 2010Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long
20Võ Thị Hoa 2010Nguyễn Ái Việt
21Vũ Thị Hồng Hạnh 2010Nguyễn Như Đạt
22Phùng Văn Đồng 2009Hoàng Ngọc Long
23Nguyễn Quang Hưng 2009Hoàng Ngọc Long
24Đinh Phan Khôi 2005Hoàng Ngọc Long, Đặng Văn Soa
25Nguyễn Quỳnh Lan 2005Hoàng Ngọc Long
26Võ Thành Văn 2003Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Anh Kỳ
27Võ Thanh Cương 2002Đào Vọng Đức
28Lưu Thị Kim Thanh 2001Đào Vọng Đức
29Nguyễn Văn Hoa 2001Nguyễn Toàn Thắng
30Nguyễn Hồng Hà 1997Đào Vọng Đức
31Lê Quý Thông 1997Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Toàn Thắng
32Nguyễn Thị Hà Loan 1997Đào Vọng Đức
33Nguyễn Trung Dân 1993Nguyễn Bá Ân, Hoàng Xuân Nguyên
34Lê Viết Dũng 1992Nguyễn Văn Hiệu
35Nguyễn Hồng Quang 1989Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
36Nguyễn Quê Hương 1989Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
37Nguyễn Như Đạt 1989Nguyễn Văn Hiệu
38Hoàng Ngọc Cầm 1988Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Ái Việt
39Hoàng Ngọc Long 1987Đào Vọng Đức
40Nguyễn Hùng Sơn 1987Nguyễn Văn Hiệu
41Nguyễn Ái Việt B 1987Đào Vọng Đức
42Hà Vĩnh Tân 1984Nguyễn Văn Hiệu
43Nguyễn Vinh Quang 1984Nguyễn Văn Hiệu
44Nguyễn Bá Ân 1983Nguyễn Văn Hiệu
45Nguyễn Ái Việt 1982Nguyễn Văn Hiệu
46Nguyễn Toàn Thắng 1982Nguyễn Văn Hiệu