>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Nghiên cứu vật lý mới với các thí nghiệm quốc tế Belle-II và T2K 1/2021 - 12/2023Nguyễn Anh KỳKhác
2Các pha kỳ lạ trong các mô hình lý thuyết cho vật liệu lượng tử 4/2020 - 4/2022Trần Minh TiếnĐề tài NAFOSTED
3Vật lý neutrino và các vấn đề liên quan 4/2020 - 4/2022Đinh Nguyên DinhĐề tài NAFOSTED
4Nghiên cứu một số vấn đề vật lý mới sau các mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học 10/2020 - 10/2022Nguyễn Anh KỳĐề tài NAFOSTED
5Truyền dẫn lượng tử trong các mạch Kondo "điện tích" 10/2020 - 10/2022Nguyễn Thị Kin ThanhĐề tài NAFOSTED
6Nghiên cứu một số vấn đề vật lý mới sau các mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học 4/2020 - 4/2022Đỗ Thị HươngĐề tài NAFOSTED
7Định xứ Anderson và chuyển pha Mott trong một số mạng fermion tương tác 10/2020 - 10/2022Hoàng Anh TuấnĐề tài NAFOSTED
8Tìm kiếm vi phạm đối xứng CP thông qua nghiên cứu dao động neutrino 6/2020 -6/2023Nguyễn Thị Hồng VânĐề tài HTQT cấp Viện KHCNVN