>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu viên

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênHọc vịChức danh KHDạng hợp đồngChức danh nghề nghiệp
1Đinh Nguyên DinhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
2Nguyễn Tuấn DuyTSbiên chếnghiên cứu viên
3Đỗ Thị HươngTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
4Nguyễn Anh KỳTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
5Phạm Văn KỳTSbiên chếnghiên cứu viên
6Nguyễn Trí LânTSbiên chếnghiên cứu viên chính
7Trần Thị Thanh MaiThSbiên chếnghiên cứu viên
8Phạm Tuấn MinhTSbiên chếnghiên cứu viên
9Nguyễn Thị Kim ThanhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
10Trần Minh TiếnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
11Hoàng Anh TuấnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
12Nguyễn Danh TùngTSbiên chếnghiên cứu viên
13Nguyễn Thị Hồng VânTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
14Nguyễn Thị Hải YếnThSbiên chếnghiên cứu viên
15Vũ Hòa BìnhTShợp đồngnghiên cứu viên
16Trần Tiến MạnhThShợp đồngnghiên cứu viên
17Nguyễn Hoàng Duy ThànhThShợp đồngnghiên cứu viên
18Dương Thị MânCNhợp đồngnghiên cứu viên