Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Đại học Quốc gia Tp. HCM

Viện Vật lý, VAST

Trung tâm Vật lý Quốc tế, VAST

Trường đại học Việt Đức

Viện nghiên cứu Quang tử tiên tiến

TT Vật lý Lý thuyết Châu Á-Thái Bình Dương

Công ty TNHH TRUMPF Việt Nam

Công ty TNHH ATEK Việt Nam