HỘI NGHỊ PHÍ

Hội nghị phí là chi phí cho: tài liệu hội nghị, nước uống giữa buổi, ăn trưa và tiệc hội nghị

Thành phần tham dự

Mức phí nộp trước ngày 15/09/2023

Mức phí nộp Sau 15/9/2023

Nghiên cứu viên, giáo viên, khách,..

1.600.000 VND

1.900.000 VND

Sinh viên / học viên sau đại học

1.300.000 VND

1.600.000 VND

Người nhà

1.600.000 VND

1.600.000 VND

Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 600.000 VND
Phí hội nghị sẽ không được trả lại khi hủy đăng ký hoặc không tham gia Hội nghị

    Tiền mặt

    Nộp tại bàn đăng ký khi tham gia Hội nghị

    Chuyển khoản

Chủ tài khoản:

Nguyễn Thị Khánh Vân

Ngân hàng/chi nhánh:

Vietcombank chi nhánh Đào Tấn

Số tài khoản:

0611001910728

Nội dung chuyển khoản:

“Tên đại biểu – CAEP8”