BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 • BAN CỐ VẤN QUỐC TẾ:
 • Thomas Pino (Viện khoa học Phân tử d'Orsay, CNRS, France)
  Do-Kyeong Ko (Viện nghiên cứu Quang tử tiên tiến, GIST, Korea)
  Elmer S. Estacio (Đại học Quốc gia Philippines Diliman, Philippines)
  Sadao Momota (Đại học Công nghệ Kochi(KUT), Japan)
  Kazuyuki Demachi (Đại học Tokyo, Japan)
  Akira Kondo (Đại học Osaka, Japan)
  Jiří Olejníče (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học CH Séc)
  Jitrin Chaiprapa (Viện nghiên cứu ánh sáng synchrotron, Thailand)
  Rattikorn Yimnirun (Đại học Công nghệ Suranaree, Thailand)
  Lemthong Lathdavong (Đại học Quốc gia Lào, Lao DPR)
 • ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC:
 • GS. TS. Lê Hồng Khiêm (Hội Vật lý Ứng dụng, Hội Vật lý Việt Nam)
  PGS. TS. Lâm Quang Vinh (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)
  PGS. TS. Đinh Văn Trung (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN)
  TS. Hà Thúc Viên (Trường đại học Việt Đức)
  GS. TS. Trần Đại Lâm (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện HL KHCNVN)
  TS. Đỗ Hoàng Tùng (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN)
 • THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC:
 • Lê Vũ Tuấn Hùng (Trường Đại học KHTN, ĐHQG TP. HCM)
  Lã Vĩnh Trung (Trường đại học Việt Đức)
  Nguyễn Thanh Duy (Trường đại học Việt Đức)
  Ngạc An Bang (Trường Đại học KHTN, ĐHQG HN)
  Phạm Đức Thắng (Trường Đại học Phenikaa)
  Đặng Đức Vượng (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)
  Mai Anh Tuấn (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
  Nguyễn Anh Sơn (Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện HL KHCNVN)
  Giang Mạnh Khôi (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
  Lê Hoàng Hải (Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn)
  Nguyễn Văn Đăng (Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)
  Nguyễn Hữu Lâm (Viện Vật lý Kỹ thuật, ĐH BKHN)
  Trần Quốc Tiến (Viện KH Vật liệu, Viện HL KHCNVN)
  Phạm Hồng Dương (Viện KH Vật liệu, Viện HL KHCNVN)
  Phạm Hồng Tuấn (Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN)
  Nguyễn Trọng Tĩnh (Viện Vật lý, Viện HL KHCNVN)

  BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ:
  Nguyễn Thị Khánh Vân (Viện Vật Lý,VAST)
  Nguyễn Anh Sơn (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST)
  Bùi Thị Nhung (Viện Vật Lý,VAST)
  Nguyễn Thị Hoài (Trường đại học Việt Đức)
  Trần Văn Tiến (Trường đại học Việt Đức)

  E-mail: hnvlktud.caep@gmail.com
  ĐT : 094 5656799