Viện Vật lý   |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

49th Vietnam Conference on Theoretical Physics (Huế, 30/7-2/8/2022)

Cơ quan tổ chức Hội nghị

Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý

Cơ quan bảo trợ

Hội Vật lý lý thuyết

Liên hệ

Dương Thị Mân (Ms.)
Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại và Fax: (+84 24) 3766 2107
Email: vctp@iop.vast.vn
http://iop.vast.vn/vctp/
Viện Vật lý   |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

© 2010 Trung tâm Vật lý lý thuyết
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội