Trang chủ Hội nghị VLLTTQ   |   Viện Vật lý   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

Giới thiệu

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Vật lý lý thuyết, được tổ chức liên tục từ năm 1976, với mục đích thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và các lĩnh vực liên quan. Hội nghị là diễn đàn của đông đảo các nhà nghiên cứu vật lý lý thuyết trên toàn quốc để trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, thảo luận về các hướng nghiên cứu đang được quan tâm trên thế giới.

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 38 sẽ được tiến hành từ ngày 29/7/2013 - 1/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị năm nay được đồng tổ chức bởi Trung tâm Vật lý lý thuyếtTrung tâm Vật lý tính toán thuộc Viện Vật lý - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đề cập đến các chủ đề thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Vật lý năng lượng cao, hạt cơ bản, hạt nhân, thiên văn
  2. Vật lý nguyên tử, phân tử, quang lượng tử, thông tin lượng tử
  3. Vật lý chất cô đặc (các hệ điện tử, vật liệu khối, hệ thấp chiều, cấu trúc nano v.v.)
  4. Vật lý chất mềm, vật lý sinh học và vật lý liên ngành.

Đặc biệt, Hội nghị vật lý lý thuyết năm nay được tổ chức song song với Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán: Vật lý các chất cô đặc, các chất mềm và vật liệu (1st International Workshop on Theoretical and Computational Physics (IWTCP-1): Condensed Matter, Soft Matter and Materials Physics). Hội thảo là một hoạt động khoa học mới của Hội Vật lý lý thuyết trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hội nghị và Hội thảo được tổ chức tại cùng một địa điểm, do vậy các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị cũng có thể tham dự Hội thảo và ngược lại.

Đăng ký trực tuyến và gửi tóm tắt báo cáo qua mạng cho cả Hội nghị và Hội thảo được bắt đầu từ ngày 10/3/2013 và kết thúc vào ngày 31/5/2013.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các thành viên của Hội Vật lý lý thuyết, các nhà nghiên cứu, và quý vị quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị và Hội thảo.

Các cơ quan đồng tài trợ:
Các kỳ Hội nghị  |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

© 2010 Trung tâm Vật lý lý thuyết & Trung tâm Vật lý tính toán
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội