HỘI NGHỊ
Vật lý lý thuyết
toàn quốc

Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý

Đại học Vinh

Giới thiệu

Ban tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo:

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 37 do Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, và Đại học Vinh đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Vật lý lý thuyết, Hội Vật lý, sẽ được tiến hành từ ngày mồng 6 tháng 8 đến ngày mồng 9 tháng 8 năm 2012 tại Cửa lò, Nghệ An.

Đăng ký trực tuyến và gửi tóm tắt báo cáo qua mạng được bắt đầu từ ngày 01/3/2012 và kết thúc vào ngày 31/5/2012.

Hội nghị đề cập đến các chủ đề trong các lĩnh vực sau:

 1. Vật lý năng lượng cao, hạt cơ bản, hạt nhân, thiên văn.
 2. Vật lý các chất cô đặc, hệ thấp chiều, cấu trúc nano.
 3. Vật lý thống kê, tinh thể, kim loại, hợp kim.
 4. Vật lý lượng tử, quang lượng tử, thông tin lượng tử.
 5. Vật lý tính toán, mô phỏng và mô hình hóa.
 6. Vật lý các chất mềm, vật lý sinh học và các lĩnh vực khác.

Poster Hội nghị (245 KB)

Các phiên họp Hội nghị bao gồm:

 • Các báo cáo mời được trình bài trong các phiên toàn thể với thời gian 30 phút cho mỗi báo cáo, bao gồm cả thời gian trình bày và thảo luận.
 • Các báo cáo miệng được trình bài trong các phiên tiểu ban với thời gian 20 phút cho mỗi báo cáo, bao gồm cả thời gian trình bày và thảo luận.
 • Các báo cáo treo được trình bày trên 01 tờ giấy khổ A0 in theo chiều dọc (portrait).

Tất cả các báo cáo trình bày trên Hội nghị được Phản biện và Ban biên tập chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu trực tuyến của Hội nghị: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. Những bài chọn lọc đủ tiêu chuẩn đăng sẽ được đăng tiếp trong tạp chí Communications in Physics (bằng tiếng Anh).

Các cơ quan tài trợ

 • Đại học Vinh
 • Trung tâm Vật lý lý thuyết và Viện Vật lý, Hà Nội
 • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban tổ chức trân trọng kính mời và cảm ơn các cơ quan và cá nhân có điều kiện tài trợ cho Hội nghị.

Các ký Hội nghị  |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết

© 2010 Trung tâm Vật lý lý thuyết
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội