Các giấy tờ cần thiết khi xin gia hạn thời gian công tác ở nước ngoài:

  1. Báo cáo công việc trong thời gian công tác tại nước ngoài;
  2. Đơn xin gia hạn thời gian công tác ở nước ngoài có xác nhận của Đại sứ quán Việt nam tại nước đó;
  3. Giấy mời của cơ quan nước ngoài có nói rõ về điều kiện tài chính (tài trợ toàn bộ, tài trợ một phần hoặc không tài trợ về ăn ở, đi lại...trong thời gian gia hạn).

LƯU Ý: Thời gian công tác ở nước ngoài (kể cả thời gian gia hạn) không được quá 5 năm/1 lần đi công tác.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn