Tổ chức Hội nghị, hội thảo, lớp học trong nước và quốc tế

I. Văn bản pháp lý:

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quan lý, hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

II. Hồ sơ:

 • Đơn đề nghị của Trung tâm/Phòng thuộc Viện Vật lý về việc tổ chức Hội nghị/hội thảo/lớp học trong nước, quốc tế (Mẫu 7-HTQT-2013);
 • Đối với Hội nghị/hội thảo/lớp học quốc tế, cần bổ sung thêm:
  • Văn bản liên quan đến phía đối tác nước ngoài;
  • Danh sách dự kiến đại biểu tham dự (Đại biểu Việt Nam, khách quốc tế);
  • Chương trình dự kiến;
  • Các giấy tờ liên quan khác (nếu cần).
 • Viện Vật lý sẽ ra Quyết định đối với Hội nghị/Hội thảo/Lớp học trong nước, trình Chủ tịch Viện ra Quyết định tổ chức Hội nghị/Hội thảo/Lớp học quốc tế.
 • Sau 15 ngày khi kết thúc Hội nghị/hội thảo/lớp học trong nước và quốc tế, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo cho Viện Vật lý (Qua Phòng Quản lý Tổng hợp) về kết quả Hội nghị/hội thảo/lớp học trong nước và quốc tế. (Mẫu 8 -HTQT-2013).

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn