HỘI NGHỊ
Vật lý lý thuyết
toàn quốc

Viện Vật lý
Trung tâm Vật lý lý thuyết

Đại học Quy Nhơn

Giới thiệu

Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo: Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36 do Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý (VVL), cùng Trường Đại học Quy Nhơn (ĐHQN) đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Vật lý lý thuyết, Hội Vật lý, sẽ được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 8 năm 2011 tại:

Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn
Tỉnh Bình Định


View Larger Map

Hội nghị đề cập đến các chủ đề trong các lĩnh vực sau:

 1. Vật lý năng lượng cao, hạt cơ bản, hạt nhân, thiên văn.
 2. Vật lý các môi trường đông đặc, hệ thấp chiều, cấu trúc nano.
 3. Vật lý thống kê, tinh thể, kim loại, hợp kim.
 4. Vật lý lượng tử, quang lượng tử, thông tin lượng tử.
 5. Vật lý tính toán, mô phỏng và mô hình hóa.
 6. Vật lý các chất mềm, vật lý sinh học và các lĩnh vực khác.

Poster Hội nghị (245 KB)

Các phiên họp Hội nghị bao gồm:

 • Các báo cáo mời (invited talks) với thời gian 30 phút, các báo cáo miệng (oral) - 20 phút, bao gồm cả thời gian trình bày và thảo luận.
 • Các báo cáo treo (posters) được trình bày trên 01 tờ giấy khổ A0 in theo chiều dọc (portrait).
>> Chương trình Hội nghị
Tải chương trình (150 KB)

Tuyển tập Hội nghị

Tất cả các báo cáo trình bày trên Hội nghị được Phản biện và Ban biên tập chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu online của Hội nghị: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.

Những bài chọn lọc đủ tiêu chuẩn đăng sẽ được đăng tiếp trong tạp chí Communication in Physics (bằng tiếng Anh)

Các cơ quan tài trợ

 • Đại học Quy Nhơn
 • Trung tâm Vật lý lý thuyết và Viện Vật lý, Hà Nội
 • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Ban tổ chức trân trọng kính mời và cảm ơn các cơ quan và cá nhân có điều kiện tài trợ cho Hội nghị.

Các ký Hội nghị  |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết

© 2010 Trung tâm Vật lý lý thuyết
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội