THÔNG TIN HỘI NGHỊ    Hội nghị Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ 13 (ICPA-13) và Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 14/10/2024 đến ngày 17/10/2024 tại Viện vật lý, số 10, phố 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

    Đây là chuỗi Hội nghị được tổ chức hai năm một lần và đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi của các nhà khoa học quốc tế cũng như các nhà khoa học Việt Nam trong các lĩnh vực quang học, quang phổ; quang tử và ứng dụng.

Các chủ đề Khoa học của Hội nghị:

  • Quang học, Quang phổ và Laser
  • Quang tử (quang tử nanô, linh kiện, thiết bị, vật liệu, mô hình hoá...)
  • Quang học vật rắn và vật liệu có cấu trúc nano
  • Các ứng dụng quang học, quang phổ và laser
  • Các thiết bị và linh kiện quang học, quang tử
  • Quang học phi tuyến…