HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ IX

(Nha Trang,4/8 đến 11/8/84)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Trung tâm Vật lý lý thuyết.

 2. Viện Vật lý.

 3. Viện nghiên cứu biển

 4. Viện toán

 5. Viện các khoa học trái đất.

 6. Viện năng lượng (Bộ quốc phòng)

 7. Trung tâm tính toán (Bộ quốc phòng)

 8. Viện hạt nhân

 9. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 10. Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

 11. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 12. Trường Đại học Tổng hợp Huế.

 13. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14. Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 7 (04 –08): Tập trung

Chủ nhật (05 – 08): 19h30 gặp mặt chung, họp trù bị, phổ biến kế hoạch nội quy.

Thứ 2 (06 – 08): 9h đến 13h

Khai mạc

  1. Lời khai mạc của Ban tổ chức.

  2. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu.

Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Ngọc Cầm, Nguyễn Ái Việt(A) (VVL)

Exciton trong bán dẫn thẳng loại Cubic (30’)

Nguyễn Văn Hướng (ĐHTH HN)

Lý thuyết về hấp thụ trên các hạt tải tự do tương tác electron-electron gây ra trong các bán dẫn đa thung lũng năng lượng loại N (15’)

Lê Sỹ Hội, Trần Hữu Phát (VNL)

Bất đối xứng chẵn lẻ và vi phạm Scaling trong tán xạ phi đàn tính sâu lepton – hạt nhân

Dương Văn Phi (ĐHTH.TP.HCM)

Biểu diễn phổ của các hàm truyền. (15’)

Nghỉ 15

Nguyễn Tiến Nguyên (VNL)

Mẫu transport cho các mảnh trong phản ứng Cumulative (15’)

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Siêu đối xứng, siêu hấp dẫn trong vật lý hạt cơ bản (30’)

Nguyễn Hữu Tăng (ĐHBK HN)

Cơ học thống kê của các hệ thông không đồng nhất có phản ứng hóa học (15’)

Nguyễn Văn Hùng (ĐHTH HN)

Lý thuyết tán xạ nhiều lần đối với hấp thụ tia X của vật rắn. ( 15’)

Thứ 3 (7 – 08): 9h đến 12h30

Nguyễn Cao Thắng (ĐHTH HN)

Nghiệm của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến bằng phương pháp đưa thêm tham số liên tuc (15’)

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Mô hình lý thuyết Gauge với trường gauge Spinor

Nguyễn Xuân Hãn (ĐHTH HN)

Phương pháp tích phân phiếm hàm trong không gian Riemar (15’)

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn (VVL)

Về các trường phụ trong siêu đối xứng mở rộng bậc N

Hoàng Ngọc Long, Tarasov O.V (VVL)

Về lý thuyết Yang- Nillu siêu đối xứng (SSYM) (15’)

Nghỉ 15

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Ái Việt (A),Nguyễn Toàn Thắng (VVL)

Hấp thụ hai photon trên exciton trong bán dẫn thẳng loại Cubic (15’)

Nguyễn Minh Khuê (VVL)

Lý thuyết giả Boson của các polariton trong bán dẫn nguyên tử (15’).

Nguyễn Nhật Khanh (ĐHTH.TP.HCM)

Lý thuyết về các thăng giáng trong tính chất từ của chất rắn (15’).

Võ Hồng Anh (VVL), G. M. Shmelev, Nguyễn Hồng Sơn (ĐHTH. Kishinev)

Một hiệu ứng mới trong hấp thụ sóng âm bán dẫn có siuê hạng trong từ trường. (15’)

Đỗ Hữu Nha (ĐHSP HN)

Sự hình thành về chuyển động của mặt tự do. (15’)

Buổi chiều: Từ 13h tham quan danh lam thắng cảnh của Nha Trang

Buổi tối: Xem Phim

Thứ 4 (8 – 08): 9h đến 12h30

Nguyễn Thúc Loan, Hoàng Hồng Sơn (VVL)

Một vài phương pháp giải bài toán ngược của phương trình vật lý toán trong điều kiện thiếu thông tin (15’)

Lê Phước Trình (NCB)

Những cơ sở ban đầu để xác lập các hiện tượng vật lý đặc biệt trên thềm lục địa Việt Nam ( 15’)

Nguyễn Mộng Giao (VVL)

Việc phát hiện trạng thía cộng hưởng 5 quark (15’)

Nguyễn Văn Hiệu, Hà Vĩnh Tân (VVL)

Các tính chất phân cực của hiệu ứng quang âm phi tuyến trong các chất bán dẫn (15’)

Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Tán xạ Raman điện tử cộng hưởng trên donor trong Cate

Nguyễn Quang Báu (VNL)

Tách sóng phi tuyến ánh sáng trong trường Laser. (15’)

Nghỉ 15

Võ Hồng Anh, Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Lý thuyết động học của hiện tượng kích thích tham số trong các môi trường Plasma (tổng quan) (30’)

Chăn Đi- Khamsasy, Nguyễn Ái Việt (VVL)

Mẫu polariton ba nhánh ở chất bán dẫn bất đẳng phương cas (15’)

Trần Thoại Duy Bảo (ĐHTH HN)

Ảnh hương của cấu trúc mạng trên sự dịch chuyển tần số của Plasmon bề mặt các hạt cầu kim loại (15’)

Bạch Thành Công (ĐHTH HN)

Về tính chất từ ở gần điểm Curis của hệ vật lý gồm các spin chuyển động và định sự tương tác với nhau (15’)

Buổi tối : Từ 18h tham quan giải quan trắc vệ tinh vui chơi ngoài trời hòn chồng.

Thứ 5 (9 – 08): 9h đến 12h

Đinh Văn Hoàng, Phan Ngọc Hà (ĐHTH HN)

Vai trò của sự mở rộng không đồng nhất trong hiện tượng lưỡng ổn định quang học. (15’)

Trần Duy Khương, Nguyễn Văn Yên (VNL)

Tán xạ phi đàn tính sâu của eletron phân cực lên bia hạt nhân phân cực (15’)

Trần Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Nghiệp (VNL)

Một định lý về lỗ đen trong thuyết hấp dẫn Biastein (15’)

Nguyễn Đình Thảo (ĐHTP.TP.HCM)

Hiệu ứng tương tác đa cực trong kênh hạt- hạt tính đến tương tác giả khi hằng số tương tác n-n, p-p, n-p khác nhau (15’)

Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Tiến Nguyên

Tán xạ phi đàn tính sâu của photon lên hạt nhân (15’)

Đoàn Nhật Quang (VVL)

Về lý thuyết chuyển mức quang học có kèm phonon trong các bán dẫn pha tạp mạnh suy biến (15’)

Nguyễn Minh Khuê ( TTVLLT)

Về lý thuyết tán xạ Raman cộng hưởng trong bán dẫn

Bế mạc : (30’)

  1. Tổng kết hội nghị : Ban tổ chức

  2. Các dại biểu phát biểu ý kiến

Thứ sáu (10 – 08): Sáng : tham quan hồ cá

Tối : 19h30 Liên hoan tạm biệt

DANH SÁCH ĐẠI BIẾU

 1. Võ Hồng Anh TTVLLT

 2. Nguyễn Bá Ân TTVLLT

 3. Trần Thoại Duy Bảo TTVLLT

 4. Nguyễn Quang Báu VNL

 5. Lê Trọng Cả TTVLLT

 6. Nguyễn Cẩn TTVLLT

 7. Hoàng Ngọc Cầm TTVLLT

 8. Chăn Đi ĐHTH HN

 9. Bạch Thành Công ĐHTP HN

 10. Hoàng Dũng ĐHTH.TP.HCM

 11. Lê Viết Dũng TTVLLT

 12. Đào Vọng Đức TVLLT

 13. Nguyễn Mộng Giao TTVLLT

 14. Phan Ngọc Hà VKHTĐ

 15. Nguyễn Xuân Hãn ĐHTH HN

 16. Vĩnh Hào TTVLLT

 17. Nguyễn Văn Hiệu TTVLLT

 18. Lê Sĩ Hội VNL

 19. Nguyễn Văn Hùng ĐHTH HN

 20. Nguyễn T. Quê Hương TTVLLT

 21. Lê Khắc Hướng TTVLLT

 22. Nguyễn Văn Hướng ĐHTH HN

 23. Nguyễn Đình Huyền TTVLLT

 24. Nguyễn Nhật Khanh ĐHTH.TP.HCM

 25. Nguyễn Quốc Khánh ĐHTH.TP.HCM

 26. Nguyễn Minh Khuê TTVLLT

 27. Trân Duy Khương VNL

 28. Nguyễn Thúc Loan TTVLLT

 29. Hoàng Ngọc Long TTVLLT

 30. Trương Đình Luyện ĐHBK HN

 31. Nguyễn Đức Mạnh VKH

 32. Đinh Thị Minh VNL

 33. Trần Ngọc Minh VT

 34. Lê Thị Mùi ĐHTH HN

 35. Đỗ Nam ĐHTH HN

 36. Nguyễn Tiến Nguyên VNL

 37. Đỗ Hữu Nha ĐHSP HN

 38. Đỗ Hồng Nhật TTVLLT

 39. Dương Văn Phi ĐHTH.TP.HCM

 40. Hà Đại Phước TTVLLT

 41. Đoàn Nhật Quang TTVLLT

 42. Nguyến Hồng Quang TTVLLT

 43. Hoàng Hồng Sơn TTVLLT

 44. Nguyễn Hùng Sơn TTVLLT

 45. Hà Vĩnh Tân ĐHBK HN

 46. Nguyễn Cao Thắng ĐHTL

 47. Nguyễn Toàn Thắng TTVLLT

 48. Thái Lê Thắng TTTT

 49. Nguyễn Đình Thảo ĐHTH HN

 50. Phan Huy Thiện ĐHTH HN

 51. Lê Quý Thông ĐHTH HN

 52. Lê Phước Trình VNCB

 53. Nguyễn Văn Trọng PVKH

 54. Phan Thúc Tuyền ĐHTH HN

 55. Phạm Khánh Vân VHN

 56. Nguyễn Ái Việt TTVLLT