HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ VIII

(Sầm Sơn, 31/7 đến 7/8/83)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Trung tâm Vật lý lý thuyết

 2. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 3. Viện toán

 4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 5. Trường Đại học kỹ thuật Việt Bắc

 6. Viện năng lượng Bộ quốc phòng

 7. Trường Đại học sư phạm II Hà Nội

 8. Trường Đại học Tổng hợp Huế

 9. Trường Đại học Sư phạm Vinh

 10. Cục kỹ thật Bộ nội vụ

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật (31 – 07): Tập trung

Thứ 2 (1 – 08): Gặp mặt chung, họp trù bị, phổ biến kế hoạch, nội quy

Thứ 3 (2 – 08): 7h đến 11h30

Khai mạc

  1. Lời phát biểu của ban tổ chức.

  2. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu.

Hoàng Ngọc Cầm, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễ Ái Việt (A) VVL

Plasmon sidebands trong phổ gain của plasma điện tử lỗ trống. (20’)

Hoàng Ngọc Cầm, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễ Ái Việt (A) VVL

Damping của polarton nhiều nhánh (20’).

Nguyễn Văn Hùng (ĐHTH HN)

Lý thuyết phổ quang điện tử dùng tia laser (20’)

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Trường gauge và trường Higgs trong lý thuyết siêu thống nhất (20’)

Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Ái Việt (B) (VVL)

Bất biến H và các quá trình tương tác yếu

Trần Đức Vân, Lê Hữu Diện (VT)

Phương trình giả vi phân vô hạn và ứng dụng trong phương pháp toán lý (30’)

Thứ 4 (3 - 08): Từ 7h30 đến 11h30

Nguyễn Hữu Tăng (ĐHBK HN)

Phương pháp đạo hàm theo thông số trong cơ học thống kê (30’)

Đoàn Nhật Quang (VVL)

Về lý thuyết các quá trình Raman gián tiếp (20’)

Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Tương tác sóng điện từ với chất rắn, lời giải Floque

Nghỉ 15

Hoàng Văn Phong (ĐHBK.HN)

Về một số tính chất động lưc học của tinh thể lỏng Sematic (20’)

Mai Xuân Lý (ĐHKT.VB)

Động lực tới hạn trong mẫu Ising mất trật……….(20’)

Nguyễn Quang Báu (VNL)

Ảnh hưởng của phát xạ laser bị biến theo biên độ lên sự hấp thụ sóng điện tử yếu trong bán dẫn (20’)

Trần Gia An (ĐHSPI HN)

Hệ số động của polaron trong điện trường mạnh (20’)

Thứ 5 (4 – 08): Từ 7h30 đến 11h30

Trần Hữu Phát, Lê sỹ Hội (VNL)

Tán xạ phi đàn tính sâu của neutrino lên hạt nhân (dòng tích điện) (20’)

Trần Hữu Phát,Trần Duy Khương, Lê Sỹ Hội (VNL)

Tán xạ phi đàn tính sâu của neutrino lên hạt nhân (dòng trung hòa) (20’)

Đào Vọng Đức (VVL)

Hàm truyền trong lý thuyết siêu đối xứng bị vi phạm (20’)

Nguyễn Ái Việt (B) (VVL)

Biểu diễn các đại số siêu đối xứng (20’)

Nguyễn Hữu Tăng (ĐHBK HN)

Một vài hệ thức nhiệt động củacác hệ không cân bằng (20’)

Hà Vĩnh Tân, Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Lý thuyết polariton trong hiệu ứng quang âm phi tuyến (20’)

Nguyễn Bá Ân (VVL)

Phổ hấp thụ hai photon trong bán dẫn vùng cấm xiên không có photon tham gia (20’)

Bế mạc hội nghị 15’

Thứ 7 (6 – 008):

Chiều 15h tham quan

Tối 8h liên hoan chia tay

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

 1. Trần Gia Ân ĐHSPII HN

 2. Nguyễn Bá Ân VVL

 3. Nguyễn Quang Báu VNL

 4. Nguyễn Cẩn ĐHTH.TP.HCM

 5. Hoàng Ngọc Cẩm ĐHTH HN

 6. Bạch Thành Công ĐHTH HN

 7. Lê Hữu Diện VT

 8. Hoàng Dũng ĐHTH.TP.HCM

 9. Lê Viết Dũng VVL

 10. Nguyễn Như Đạt VVL

 11. Nguyễn Văn Đạo VCH

 12. Đào Vọng Đức VVL

 13. Chăn Đi ĐHTH HN

 14. Lê Sỹ Hội VNL

 15. Nguyễn Xuân Hãn ĐHTH HN

 16. Vĩnh Hào VVL

 17. Nguyễn Quê Hương VVL

 18. Nguyễn Văn Hùng ĐHTH HN

 19. Nguyễn Đình Huyền VVL

 20. Nguyễn Minh Khuê VVL

 21. Trần Duy Khương VNL

 22. Hoàng Văn Phong ĐHBK HN

 23. Hà Đại Phước VVL

 24. Nguyễn Hồng Quang VVL

 25. Đoàn Nhật Quang VVL

 26. Nguyễn Vinh Quang VVL

 27. Hoàng Ngọc Liên VHN

 28. Mai Xuân Lý ĐHKT.VB

 29. Lê Thị Mùi HTH HN

 30. Đỗ Nam ĐHTH HN

 31. Nguyễn Đinh Ngọc Cục KT, Bộ nội vụ

 32. Đỗ Hồng Nhật VVL

 33. Nguyễn Tiến Nguyên VNL

 34. Hoàng Hồng Sơn VVL

 35. Nguyễn Hữu Tăng ĐHBK HN

 36. Hà Vĩnh Tân VVL

 37. Nguyễn Duy Thắng VNL

 38. Thái Lê Thắng VNL

 39. Lê Quý Thông ĐHTH HN

 40. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 41. Phan Thúc Tuyền ĐHTH HN

 42. Phạm Khánh Vân VHN

 43. Nguyễn Ái Việt (A) VVL

 44. Trần Đức Vân VT

 45. Nguyễn Ái Việt (B) VVL