HỘINGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ VII

(Sầm Sơn, 5/8/82 đến 11/8/82)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Trung tâm Vật lý lý thuyết.

 2. Viện năng lượng Bộ quốc phòng.

 3. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 5. Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội

 6. Trường Đại học Sư phạm Vinh

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 5 (5 – 08): Tập trung

Thứ 6 (6 – 08): 8h đến 12h

Khai mạc (30’)

  1. Lời khai mạc của Ban tổ chức.

  2. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu.

Nguyễn Văn Hiệu(VVL)

Lý thuyết quark và lepton hợp phần

Đỗ Trần Cát (ĐHBK HN)

Nghiên cứu chuyển pha với hai thông số trật tự của bán kim loại (20’)

Trần Hữu Phát (TCKT)

Cấu trúc Flucton và các phản ứng hạt nhân năng lượng cao (30’)

Nghỉ 15

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Các quá trình dã không bảo toàn số baryon trong thuyết thống nhất (20’)

Hoàng Ngọc Long (VVL), Lê Trọng Tường (ĐHSPI HN)

Các hệ thức của tiết diện tán xạ không bảo toàn số baryon trong lý thuyết thống nhất (20’)

Nguyễn Xuân Hãn (ĐHTH HN)

Hàm geen của hạt vô hướng trong trường hấp dẫn dưới dạng tích phân phiếm hàm (20’)

Nguyễn Ngọc Thuân, Nguyễn Minh Khuê (VVL)

Một số vấn đề về lý thuyết hợp kim ba thành phần (20’)

Thứ 7 (7 – 08): 8h đến 11h

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thj Hồng (VVL)

Bất biến H và các quá trình dã không bảo toàn baryon bị cấm (20’)

Nguyễn Thúc Loan (VVL)

Nâng cao độ chính xác giải phương trình tích phân (20’)

Nguyễn Tiến Nguyên (VNL.BQP)

Thế tương tác hai nucleon hiệu dụng và ứng dụng trong hạt nhân nhẹ (20’)

Nguyễn Ái Việt (B) (VVL)

Một số thống nhất không bình thương của đại số Poinuare và đại số trong (20’)

Nghỉ 15

Hoàng Văn Phong, Nguyễn Huyền Tụng (ĐHBK HN)

Chuyển pha trong hệ có hai thông số trật tự với tương tác trao đổi và tương tác lưỡng cực (20’)

Đoàn Nhật Quang

Ảnh hưởng của trường ngẫu nhiên lên phổ Raman liên tục (20’)

Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Phổ chuẩn năng lượng trong bán dẫn với cấu trúc thực

Chủ nhật (8 – 08): Tham quan

Thứ hai (9 – 08): 8h đến 11h30

Nguyễn Duy Thắng (VNL.BQP)

Một số vấn đề về lý thuyết lò phản ứng (30’)

Vĩnh Tân, Nguyễn Toàn Thắng (VVL)

Sự tương đương giữa phương pháp hàm Green và phương pháp chéo hóa Bogoliubov trong lý thuyết polariton

Nguyễn Mạnh Đức (ĐHBK HN)

Về sự định xứ trên lớp đảo Si (20’)

Nguyễn Xuân Hãn (ĐHTH HN), Đoàn Ngọc Ân (ĐHSPI HN)

Điều kiện cần và đủ để loại trừ điểm bất thường tới hạn động cho mọi tích phân của các phương trình hạng hai, bậc hai đối với (20’).

Hoàng Ngọc Long (VVL), Lê Trọng Tường (ĐHSPI HN)

Biểu diễn đại số siêu đối xứng mở rộng với tích trung tâm. (20’)

Thứ 3 (10 – 08):

Nguyễn Văn Liễn (VVL)

Cấu trúc vùng tạp chất của các bán dẫn có mật độ tạp chất thấp. (20’)

Hoàng Văn Phong, Hoàng Ngọc Liên (ĐHBK HN)

Động học chuyển pha Nematic-Smetic A trong tinh thể lỏng (20’)

Nguyễn Văn Thỏa (ĐHTH HN)

Về trường điện từ trong các hệ quy chiếu phi quán tính và trường hấp dẫn. (30’)

Nghỉ 15

Cao Long Vân (VNL.BQP)

Biểu diễn pha trong quang học lượng tử (20’)

Mai Xuân Lý (ĐHKT.VB), Nguyễn Mạnh Đức (ĐHBK HN)

Động lực học tới hạn trong không gian ba chiều (20’)

Bạch Thành Công (ĐHTH HN)

Mô hình Zener biến dạng cho mảng mỏng kim loại từ chuyển tiếp (20’)

Thứ 4 (11 – 08):

Nguyễn Văn Thỏa (ĐHTH HN)

Về nguyên lý biến phân hiệp biến trong cơ học và trong lý thuyết trường. (20’)

Tổng kết hội nghị

Tối : 20h liên hoan

DANH SÁCH ĐẠi BIỂU

 1. Đào Hoài Ân ĐHSP Vinh

 2. Đặng Việt Bắc VVL

 3. Đỗ Trần Cát ĐHBK HN

 4. Bách Thành Công ĐHTH HN

 5. Nguyễn Hoài Châu ĐHTH HN

 6. Hoàng Dũng ĐHTH.TP.HCM

 7. Chăn Đi Kham Samsi ĐHTH HN

 8. Đào Vọng Đức VVL

 9. Nguyễn Xuân Hãn ĐHTH HN

 10. Nguyễn Mạnh Đức ĐHBK HN

 11. Nguyễn Thị Hồng VVL

 12. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 13. Vĩnh Hào VVL

 14. Trần Xuân Hoài VVL

 15. Nguyễn Quê Hương VVL

 16. Nguyễn ĐÌnh Huyền VVL

 17. Trần Hữu Phát VNL

 18. Lê Doãn Phác VVL

 19. Hoàng Văn Phong ĐHBK HN

 20. Hà Đại Phước VVL

 21. Nguyễn Hồng Quang VVL

 22. Đoàn Nhật Quang VVL

 23. Nguyễn Vinh Quang VVL

 24. Nguyễn Minh Khuê VVL

 25. Nguyễn Thúc Loan VVL

 26. Hoàng Ngọc Long VVL

 27. Mai Xuân Lý ĐHKT.VB

 28. Hoàng Ngọc Liên ĐHBK HN

 29. Nguyễn Văn Liễn VVL

 30. Đỗ Hồng Nhật VVL

 31. Nguyễn Tiến Nguyên VNL

 32. Nguyễn Hùng Sơn VVL

 33. Hà Vĩnh Tân VVL

 34. Nguyễn Toàn Thắng VVL

 35. Lê Trọng Tường ĐHSPI.HN

 36. Nguyễn Duy Thắng VNL

 37. Nguyễn Huyền Tụng ĐHBK HN

 38. Cao Long Vân VNL

 39. Nguyễn Ái Việt(B) VVL