HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ VI

(Nha Trang, 1/8/81 đến 8/8/81)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Viện Vật lý.

 2. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 3. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 4. Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

 5. Trường Đại học sư phạm I Hà Nội.

 6. Phân viện khoa học thành phố Hồ Chí Minh.

 7. Trường Đại học sư phạm II Hà Nội.

 8. Viện nghiên cứu biển

Viện thông tin khoa học xã hội

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ bảy (1 – 08): Tập trung

Chủ nhật (2 -08): Gặp mặt chung, họp trù bị, phổ biến kế hoạch, nội quy.

Thứ hai (3 – 08): 8h đến 11h30

Khai mạc (30’)

 1. Lời khai mạc của Ban tổ chức

 2. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu.

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Lý thuyết siêu hấp dẫn (40’)

Nguyễn Văn Hùng (ĐHTH HN)

Nghiên cứu phổ quang điện tử từ các trạng thái định xứ trong chất rắn (20’)

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Moment từ của các baryon đẹp (20’)

Nguyễn Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Thuân (VVL)

Tương quan tử vị trí của hợp kim. (20’)

Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt(A) (VVL)

Tán xạ Ranam của ánh sáng phân cực trên các mức donor trong cas (20’).

Thứ ba (4 – 08): 8h đến 11h30

Nguyễn Ngọc Giao (ĐHTH.TP.HCM)

Các lý thuyết thống nhất lớn về một số vấn đề liên quan. (40’)

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Các quá trình dã không bảo toàn baryon trong lý thuyết thống nhất . (20’)

Lê Trọng Tường (ĐHSPI HN)

Nghỉ 20

Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Một số vấn đề sóng đàn hồi trong môi trường giới hạn một nửa (40’)

Nguyễn Khắc Nhập (ĐHSPI HN)

Những đường đặc trưng quang học không phonon trong phổ tán xạ ánh sáng bởi tám tạp chất. (20’)

Nguyễn văn Hiệu, Nguyễn Vinh Quang, Hà Vĩnh Tân (VVL)

Tán xạ cộng hưởng polariton lên polariton

Thứ tư (5 – 08): 8h đến 11h30

Nguyễn Nhật Khanh (ĐHTH.TP.HCM)

Các phương pháp lý thuyết nghiên cứu tính trật tự nguyên tử trong các màng mỏng hợp kim đôi (40’)

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Biểu biễn đại số phân bậc (20’)

Nghỉ 20

Hoàng Ngọc Long (VVL)

Tái chuẩn hóa trong lý thyết thống nhất lớn (40’)

Nguyễn Văn Hiệu, Hà Vĩnh Tân (VVL)

Lý thuyết tán xạ polartion và độ phân cực phi tuyến cấp ba (20’)

Hoàng Văn Phong, Hoàng Ngọc Liên (ĐHBK)

Các tính chất giới hạn của chuyển pha tinh thể lỏng nemantic chất lỏng đẳng hướng (20’)

Thứ năm (6 – 08): 8h đến 11h30

Vũ Thanh Khiết (ĐHSPI HN)

Về các mô hình vũ trụ và tính không ổn định trong vũ trụ (40’)

Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Ái Việt (A), Nguyễn Hoàng Thắng (VVL)

Vai trò của tương tác conlomb trong tán xạ Raman trên các mức donor (20’)

Nguyễn Ái Việt (B) (VVL)

Các nhóm con của và một số ứng dụng (20’)

Nghỉ 20

Trần Trí Triết (PVKH.TP.HCM)

Một số vấn đề điện động lực cổ điển (40’)

Nguyễn Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Thuân (VVL)

Tính chất từ của Box model với hopping lớn (20’)

Nguyễn Mạnh Đức,Nguyễn Công Thành (ĐHBK HN)

Độ linh động của điện tử trong bán dẫn vô định hình (20’)

Trần Gia An (ĐHSPII HN)

Điện trở trong tương tác Spin của polaron với magnon (20’)

Thứ sáu (7 – 08): 8h đến 11h30

Đỗ Đình Chiểu (Paris)

Một số vấn đề lý thuyết chất rắn (1h30’)

Nghỉ 20

Nguyễn Thúc Loan (VVL), Lê Phước Trình (VNCB)

Về phương pháp giải bài toán ngược về ứng dụng trong vật lý biển (20’)

Trương Đình Hiển, (VNCB), Nguyễn Thúc Loan (VVL)

Mở rộng bài toán lọc và ứng dụng vào vật lý biển (20’)

Lê Quốc Nam (STTKHXH)

Biểu diễn spinor của đại số Clifford (20’)

Nguyễn Mạnh Đức, Mai Xân Lý (ĐHBK HN)

Chuyển pha trong hệ mất trật tự từ ở nhiệt độ thấp (20’)

Hoàng Văn Phong, Nguyễn Huyền Tung, Hoàng Ngọc Liên (ĐHBKHN)

Nghiên cứu chuyển pha hai thông số trật tự bằng phương pháp nhóm tái chuyển hóa (20’)

Thứ bảy (8 – 08): 8h đến 11h30

Henri Reggemorier (VNCTN. Paris)

Một số vấn đề trong vật lý nguyên tử (1h30’)

Nghỉ 20

Nguyễn Văn Giai (Paris)

Một số vấn đề trong lý thuyết hạt nhân (1h30’)

Tổng kết

Tối : 20h liên hoan chia tay.

DANH SÁCH ĐẠi BIỂU

 1. Henri Reggmorter VTV.Paris

 2. Đỗ Đình Chiểu Paris

 3. Nguyễn Văn Giai Paris

 4. Nguyễn Bá Ân VVL

 5. Trần Gia An ĐHSPII HN

 6. Đặng Việt Bắc VVL

 7. Nguyễn Mạnh Đức ĐHBK HN

 8. Đào Vọng Đức VVL

 9. Nguyễn Ngọc Giao ĐHTH.TP.HCM

 10. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 11. Nguyễn Văn Hùng ĐHTH HN

 12. Nguyễn Thị Hồng VVL

 13. Nguyễn Văn Hoành ĐHTH.HN

 14. Trương Đinh Hiển VNCB

 15. Nguyễn Nhật Khanh ĐHTH.TP.HCM

 16. Nguyễn Minh Khuê VVL

 17. Nguyễn Thanh Khiết ĐHSPI HN

 18. Nguyễn Hữu Minh ĐHSPI HN

 19. Đỗ Nam ĐHTH HN

 20. Lê Quốc Nam VTTKHXH

 21. Đỗ Hồng Nhật VVL

 22. Hoàng Ngọc Long VVL

 23. Hoàng Ngọc Liên ĐHBK HN

 24. Nguyễn Thúc Loan VVL

 25. Mai Xuân Lý ĐHBK HN

 26. Nguyễn Khắc Nhạp ĐHSPI HN

 27. Lê Doãn Phác VVL

 28. Hoàng Văn Phong ĐHBK HN

 29. Nguyễn Vinh Quang VVL

 30. Nguyễn Hùng Sơn VVL

 31. Nguyễn Toàn Thắng VVL

 32. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 33. Lê Trọng Tường ĐHSPI HN

 34. Nguyễn Văn Trọng VVL

 35. Hà Vĩnh Tân VVL

 36. Nguyễn Công Thành ĐHBK HN

 37. Nguyễn Trí Triết PVKH.TP.HCM

 38. Lê Thừa Trứ ĐHTH HN

 39. Nguyễn Huyền Tụng ĐHBK HN

 40. Lê Phước Trình VNCB

 41. Nguyễn Ái Việt (A) VVL

 42. Nguyễn Ái Việt (B) VVL