[Thông báo] [English] [Đăng ký] [Tài trợ] [Tổ chức] [Khách sạn] [Chương trình]

Thông báo số 1

Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý và Điện tử và Hội Vật lý lý thuyết sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 từ ngày 06/8/2007 đến ngày 9/8/2007 tại

Hội trường trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
P. 206C trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Số 1 Nguyễn Chánh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị là hoạt động khoa học thường niên được tổ chức nhằm tổng kết, trình bày các kết quả nghiên cứu và giới thiệu các khuynh hướng phát triển của Vật lý lý thuyết và các lĩnh vực liên quan trong năm qua.

Ban tổ chức Hội nghị xin trân trọng kính mời tất cả những người quan tâm đăng ký tham dự và đăng ký trình bày báo cáo Hội nghị.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo

Ban tổ chức Hội nghị Vật lý lý thuyết lần thứ 32
Viện Vật lý và Điện tử
Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Phone: 7661095, 7662107 ; Fax: (04)766 9050 ; Email: hnvllt@iop.vast.ac.vn
Website: http://www.iop.vast.ac.vn/theor/VLLT/
[Home] [About] [Conferences] [VTPS] [Center for Theoretical Physics] [Tiếng Việt]

National Conference on Theoretical Physics, Institute of Physics and Electronics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi.
Phone: (84 4) 7662107, Fax: (84 4) 7669050, Email: hnvllt@iop.vast.ac.vn