Hội nghị Vật lư lư thuyết toàn quốc 

lần thứ 27

(Cửa Ḷ,Nghệ An, 2 - 6 tháng 8 năm 2002)

 

 

Registration Form       Abstract Form         Full-paper Form


Photo1                Photo2


Hội Vật lư Việt Nam tổ chức Hội nghị Vật lư Lư thuyết toàn quốc lần thứ 27 tại Cửa Ḷ từ 02 (ngày đến) đến 06 (ngày đi) tháng 8 năm 2002.

Trân trọng kính mời các hội viên, các cán bộ giảng dạy các trường đại học và các cán bộ nghiên cứu các viện khoa học tham dự Hội nghị   

Thời hạn

Đăng kư tham dự

Trước 15 / 5 / 2002

Nộp tóm tắt báo cáo

Trước 15 / 6 / 2002

Nộp toàn văn báo cáo 

Trước 15 / 7 / 2002

 

Chủ tịch Hội nghị

Nguyễn Văn Hiệu

Ban tổ chức

Trưởng ban

Nguyễn Ái Việt

Phó trưởng ban

Nguyễn Như Đạt 

Thư kư

Nguyễn Hồng Quang

Các ủy viên Đ Trần Cát

                         

Nguyen Nhat Khanh

                         

Dao Tien Khoa

                         

Nguyễn Văn Hưng

                         

Nguyen Vien Tho

                         

Lê Trọng Tường

                         
Ban chương tŕnh
Trưởng ban Nguyễn Bá Ân
Phó trưởng ban Hoàng Ngọc Long
Các ủy viên Nguyễn Anh Kỳ
                          Nguyễn Hồng Quang
                          Trần Minh Tiến


Chương tŕnh Hội nghị

- Tiếp đón đại biểu, bố trí khách sạn: Từ trưa ngày 2/8/2002
- Khai mạc Hội nghị: 8h00 ngay 3/8/ 2002
- Phần thảo luận khoa học trên hội trường: 3-4/8/2002 (cả ngày)
  Chương tŕnh dự kiến: (Unicode)    (TCVN)    (Khong dau) 
- Phần trao đổi thảo luận tự do + nghỉ ngơi: 5/8/2002
- Bế mạc Hội nghị: Chiều ngày 5/8/ 2002
-
Rời Cửa Ḷ:         Ngày 6/8/2002

Để trao đổi với các cơ quan khoa học nước ngoài tuyển tập báo cáo tại Hội nghị sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh. Đề nghị các tác giả nộp báo cáo bằng tiếng Anh (kèm theo đĩa máy tính hoặc gửi bài trực tiếp từ Internet). Các báo cáo sau khi được tŕnh bày tại Hội nghị và được Ban biên tập xét duyệt sẽ được đăng trong tuyển tập.

Theo quy định của Hội đồng khoa học ngành Vật lư thuộc Hội đồng Khoa học Tự nhiên, các báo cáo được đăng trong tuyển tập sẽ được công nhận là đă được nghiệm thu.

 

Địa chỉ gửi đăng kư và báo cáo:

Lê Diệu Thủy (Ban thư kư)

Ban tổ chức HNVLLT Toàn quốc lần thứ 27

Vien Vat Ly, 46 Nguyễn Văn Ngọc

Cống Vị - Ba Đ́nh - Hà Nội

 

E-mail: hnvllt@iop.ncst.ac.vn;  
Website: http://www.iop.ncst.ac.vn/hnvllt

Phones: (84-4) 7662107,  (84-4) 8328250;
Fax:  (84-4) 7662163

Registration Form       Abstract Form         Full-paper Form