CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ 26

(Hạ Long, ngày 17 – 19/8/2001)

Chiều thứ sáu (17 – 08) :

Chủ tọa: Nguyễn Văn Trọng

2h00 – 2h30: Khai mạc

Phát biểu ý kiến của các Đại biểu

Đào Vọng Đức, Nguyễn Hồng Hà

Algebraic realisation of D=4 supertring

Trần Minh Tiến, Nguyễn Toàn Thắng

Fano – Kondo effect in electron current through nanodevices

Hoàng Dũng

AC resistivity in s-wave disordered superconductor

Nghỉ 15’

Chủ tọa: Đào Vọng Đức

Đặng Văn Soa, Lê Trọng Tường

Đặc tính Axion trong mô hình PQWW

Trương Minh Đức, Võ Tình

Impurity-Induced squeezing of bi-excitons in semiconductors

Nguyễn Huyền Tung, Trần Doãn Huân, Đoàn Nhật Quang

Mật độ trạng thái của dây lượng tử pha tạp điều biến

Vũ Văn Hùng

Study of phase stability and phase transformation of Ti and Ti-based alloys by statistical moment method

Hồ Quang Quý, Nguyễn Văn Hóa, Vũ Ngọc Sáu, Phan Xuân Sanh

Catastrophe characters of nonlinear F.P.Etalon embedding Diclor-Ethane

Sáng thứ bảy (18 – 08) :

Chủ tọa: Đoàn Nhật Quang

Nguyễn Văn Trọng

Exciton-Polariton in QW with asymmetric stuctuire

Nguyễn Anh Kỳ, Hoàng Ngọc Long

Higgs sextets and neutrino masses in the 331 models

Vũ Ngọc Tước, Đoàn Nhật Quang

Broadening of Landan levels of a Quantum Well due to surface roughness

Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Quốc Hưng, Đinh Quốc Vương

Tính toán hệ số hấp thụ sóng âm bởi trường bức xạ laser trong dây lượng tử

Nghỉ 15’

Chủ tọa: Nguyễn Thị Thanh Hương

Đinh Xuân Khoa, Mai Văn Lưu, Chu Văn Lanh

Tán xạ Raman cưỡng bức gây bởi ánh sáng tiền Gauss

Đặng Đình Tới, Nguyễn Văn Liễn

Coulomb interaction effects in the Variable Range Hopping

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Tuấn Minh

Chuyển pha điện tích trở lại trong mô hình trao đổi kép mở rộng

Vũ Xuân Minh

On a Plasma

Nghỉ 15’

Chủ tọa: Lương Duyên Bình

Trần Công Phong, Nguyễn Quang Báu, Đinh Quốc Vương, Nguyễn Ngọc Hiếu

Parametric resonnce of acoustic and optical phonons in QW semiconductors

Hoàng Khánh, Trần Thoại Duy Bảo

Double plasmon-pole for quantum wells at finite temperature

Chiều thứ bảy (18 – 08) : (Tham quan)

Sáng chủ nhật (19 – 08) :

Chủ tọa: Nguyễn Toàn Thắng

Đào Vọng Đức

Database searching algorithm with deterministic solution for quantum computing

Nguyễn Vinh Quang

Nhận xét nhỏ về lý thuyết lớn

Nguyễn Tuấn Khải, Trần Đức Thiệp

Investigation for energy distribution of bremsstrahlung emission and target thickness effects effects using Monte-Carlo simulation method

Nghỉ 15’

Chủ tọa: Vũ Văn Hùng

Nguyễn Thị Thu Trang

Overcharging of a macroion by an oppositely charged polyelectrolyte

Tô Thị Thảo, Nghiêm Thị Dịu

Binding energy of excitons in quantum dots with the central cell correction

Nguyễn Ngọc Thuân, Đào Vọng Đức

Quantum teleportation of two-particle states

Nghỉ 15’

Chủ tọa: Nguyễn Ái Việt

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Tất Đạt

Coulonb Blockade Threshold in Finite One-Dimensional Arrays of Small Tunnel Junctions

Trần Doãn Huân, Đoàn Nhật Quang

Effect of Roughness-Induced Strain Fluctuations on the Electron Mobility of a Thin Quantum Wire

Nguyễn Thành Trung, Đinh Như Thảo, Nguyễn Hồng Quang

Biexciton trong chấm lượng tử: hiệu ứng giam cầm và hiệu ứng từ trường.

Nguyễn Như Đạt, Nguyễn Thị Thanh Hương

Confined-phonon-limited electron mobility in a Quantum Wire

11h45: Bế mạc Hội nghị VLLT lần thứ 26