CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ 22

(Đồ Sơn 3 – 5/8/1997)

Chủ nhật (03 – 08) :

8h00 – 8h30 : - Khai mạc

- Phát biểu ý kiến của các Đại biểu

Nguyễn Văn Hiệu

Lý thuyết các hiệu ứng lượng tử trong mạng các chuyển tiếp Josephson

Trương Bá Hà, Nguyễn Nhật Khanh

Spin X-rays: A Perspective Method to Measure the Neutrino Magnetic Mpment

Bạch Thành Công, Nguyễn Quốc Thịnh

Magnetization Process in Disordered Ising Spin 1/2Lattice

Nguyễn Văn Thọ, Tô Bá Hạ

Dynamical Behavior of Soliton in a Generalizated Skyrme Model

Nghỉ 15’

Đào Vọng Đức, Võ Thành Cương

Quaternionic Oscillator and Quantum Group of Symmetry

Nguyễn Hữu Tăng, Vũ Văn Hùng

Phương pháp moment trong nghiên cứu các tính chất nhiệt động và tính chất đàn hồi của tinh thể và hợp kim

Nguyễn Văn Vượng

The Orientation for Developing High – Tc Superconductor Physics

Huỳnh Thanh Đức, Hoàng Anh Tuấn

On the Theory of Self-Doping Metal-Insulator Transition

Thứ hai (04 – 08) :

Đoàn Nhật Quang, Nguyễn Huyền Tụng

Electron Density of States of Two-Dimensional Semiconductor Structures in Magnetic Fields

Đàm Thanh Sơn

Non-Perturbative Physics of Long-Distance Degrees of Freedom in Gauges Theories at High Temperatures

Đào Vọng Đức, Nguyễn Hồng Hà

Electrodynamics with Spinor Gauge Field

Trần Thoại Duy Bảo, Cao Huy Thiện

Dynamical Screening in Photoexcited Quantum-Well Wires

Hà Huy Bằng

On Correlation between General Deformation and Particle Physics

Nguyễn Như Đạt

Carrier Capture in GaAs/GaAlAs Quantum Well Wires

Nghỉ 15’

Hoàng Ngọc Long

The Beyond-Standard Models: Present Limits and Future Prospects

Phạm Duy Hiển

Diễn biến theo thời gian của cường độ các nguồn phát ô nhiễm xác định theo kết quả quan trắc môi trường khí tính theo phương pháp thống kê phân tích thành phần chính

Hoàng Xuân Nguyên

Các vấn đề Vật lý trong thông tin quang tốc độ cao

Vũ Văn Hùng

Nghiên cứu sự thay đổi thể tích, entropi và nhiệt dung riêng của kim loại khi chuyển từ pha rắn sang pha lỏng

Nguyễn Mộng Giao

Về khối lượng của top-quark

Vũ Ngọc Sáu, Hồ Quang Quý

Some Catastrophe Characters in the Photodiode-Laser Photodiode Couple with Nonlinear Optical-Feedback

Buổi chiều

Các báo cáo trưng bày : Phần thảo luận trực tiếp với các tác giả tại bảng treo

Thứ ba (05 – 08) :

Nguyễn Anh Kỳ

Are Multi-Parametric and One-Parametric Quantum Superalgebras Algebraically Equivalent?

Nguyễn Ái Việt, Ngô Văn Thanh

Simple Model for Interface Exciton with a Electron-Hole Separation in a Strong Magnetic Field.

Vũ Thanh Tâm, Chhoumm Navy, Nguyễn Mạnh Trình, Nguyễn Quang Báu

The Influence of Quantum Magnetic Field and Multiphoton Absorption Process on the Amplification of Sound (Acostic Phonons) by Laser Wave in Nondegenerate Semiconductors.

Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thúy, Nguyễn Hữu Mình

The Density Matrix of Anharmonic Oscillators.

Chu Hảo

Tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng khoa học và công nghệ

Nghỉ 15’

Lê Anh Thư, Nguyễn Toàn Thắng

Popov-Fedotov Functional Integral Theory of the Square Lattice Antiferromagnetic Heisenberg Model

Vũ Xuân Minh, Trần Mạnh Tiến

Đánh giá tài nguyên năng lượng gió ở Việt nam.

T.B.Hà, N.N.Khanh L.P.M effeet...

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hòa

Biến dạng dẻo và ảnh hưởng xung điện mạnh đối với biến dạng dẻo của kim loại.

Tổng kết Hội nghị

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

 1. Trần Kim Anh VKHVL

 2. Võ Hồng Anh VNLNTVN, VKHKTHN

 3. Nguyễn Hữu Bạch BKGTW

 4. Nguyễn Quang Báu ĐHQG HN, ĐHKHTN

 5. Hà Huy Bằng ĐHQG HN, ĐHKHTN

 6. Bạch Thành Công ĐHQG HN, ĐHKHTN

 7. Nguyễn Huy Công ĐHSP Vinh

 8. Nguyễn Ngọc Diệp BKHCNMT

 9. Hoàng Kim Dung VVL

 10. Hoàng Dũng ĐHQG HCM, ĐHKHTN

 11. Lý Quốc Dũng ĐH Huế, ĐHKH

 12. Nguyễn Như Đạt VVL

 13. Đào Vọng Đức VVL

 14. Huỳnh Thanh Đức VVL, CHVL

 15. Nguyễn Mộng Giao PVVL HCM

 16. Nguyễn Hồng Hà VVL

 17. Trương Bá Hà ĐHQG HCM, ĐHKHTN

 18. Tô Bá Hạ ĐHKT LQĐ

 19. Nguyễn Thanh Hải ĐHBK HN, VVLKT

 20. Nguyễn Xuân Hãn ĐHQG HN, ĐHKHTN

 21. Chu Hảo BKCNMT

 22. Phạm Duy Hiển VNLNTVN, VNCHNĐL

 23. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 24. Nguyễn Văn Hoa CĐSP Nha Trang

 25. Nguyễn Thị Hòa ĐHQG HN, ĐHSP

 26. Phù Chí Hòa ĐH Đà Lạt

 27. Nguyễn Chu Hồi PVHDH Hải Phòng

 28. Vũ Văn Hùng ĐHQG HN, ĐHSP

 29. Nguyễn Thị Thanh Hương ĐHQG HN, ĐHSP

 30. Nguyễn Nhật Khanh ĐHQG HCM, ĐHKHTN

 31. Nguyễn Quốc Khánh ĐHQG HCM, ĐHKHTN

 32. Đinh Xuân Khoa ĐHSP Vinh

 33. Hà Đăng Khoa ĐHSP HN2

 34. Lê Ngọc Khuê BKHCNMT

 35. Bùi Văn Khuể CĐSP Hải Phòng

 36. Nguyễn Anh Kỳ VVL

 37. Đỗ Phương Liên ĐHBK HN, VVLKT

 38. Phan Hồng Liên ĐHKT LQĐ

 39. Nguyễn Hà Loan ĐHSP HN2

 40. Nguyễn Thúc Loan VVL

 41. Hoàng Ngọc Long VVL

 42. Nguyễn Võ Lộc ĐHSP Qui Nhơn

 43. Vũ Xuân Minh VVL

 44. Chhoumm Navy ĐHQG HN, ĐHKHTN

 45. Nguyễn Đình Ngọc BCĐ CTQGCNTT

 46. Hoàng Xuân Nguyên VVL

 47. Trịnh Hoàng Nguyên VVL

 48. Nguyễn Khắc Nhạp ĐHQG HCM, ĐHSP

 49. Nguyễn Vũ Nhân HVKQ

 50. Trần Công Phong ĐH Huế, ĐHSP

 51. Đoàn Nhật Quang VVL

 52. Nguyễn Hồng Quang VVL

 53. Nguyễn Văn Quang ĐHQG HN, ĐHSP

 54. Nguyễn Vinh Quang VVL

 55. Hồ Quang Quý VKTQS

 56. Vũ Ngọc Sáu ĐHSP Vinh

 57. Đặng Văn Soa ĐHMĐC

 58. Đàm Thanh Sơn ĐHTH Washington, Mỹ

 59. Đỗ Hoàng Sơn ĐHQG HCM, ĐHKHTN

 60. Lê Hùng Sơn ĐHBK HN

 61. Nguyễn Hùng Sơn VVL

 62. Phạm Đình Tám ĐHKT LQĐ

 63. Nguyễn Hữu Tăng BKGTW

 64. Vũ Thanh Tâm ĐHQG HN,ĐHKHTN

 65. Ngô Văn Thanh VVL, CHVL

 66. Đinh Như Thảo ĐH Huế, ĐHKH

 67. Hoàng Bá Thắng VKHVL

 68. Nguyễn Toàn Thắng VVL

 69. Cao Huy Thiện PVVL HCM

 70. Trần Đức Thiệp VVL

 71. Nguyễn Quốc Thịnh ĐHQG HN, ĐHKHTN

 72. Nguyễn Viễn Thọ ĐHKT LQĐ

 73. Lê Quý Thông ĐH Huế, ĐHKH

 74. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 75. Nguyễn Văn Thuận ĐH Đà Nẵng, ĐHSP

 76. Chu Đình Thúy VVL

 77. Trịnh Thị Thúy ĐHNNQS

 78. Lê Anh Thư VVL

 79. Hoàng Văn Tích ĐHQG HN, ĐHSP

 80. Trần Mạnh Tiến ĐHSP HN2

 81. Nguyễn Mạnh Trình ĐHQG HN, ĐHKHTN

 82. Hoàng Anh Tuấn VNLNTVN, ĐHKHTN

 83. Hoàng Anh Tuấn VVL

 84. Nguyễn Huyền Tụng ĐHBKHN, VVLKT

 85. Võ Thành Văn ĐHQG HCM, ĐHKHTN

 86. Nguyễn Ái Việt VVL

 87. Nguyễn Thị Vượng VVL

 88. Nguyễn Văn Vượng VKHVL

 89. Nguyễn Phước Xuân VNLNTVN, VNCHNĐL