CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ XIX

(Hạ long 24 – 30/7/1994)


Chủ nhật (24 – 07) : Tập trung

Thứ hai (25 – 07) : Các công việc chuẩn bị

Thứ ba (26 – 07) : 7h45 – Khai mạc

- Phát biểu ý kiến của các Đại biểu

Nguyễn Như Đạt (VVL):

Chiết suất của hệ nhiều nguyên tử hai trong trường điện từ mạnh

Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thuân, Nguyễn Toàn Thắng (TTVLLT)

Siêu dẫn ở mẫu Hubbard lấp đầy gần một nửa.

Trần Hữu Phát (VNLNT)

On the possible existence of magnetic charges in nuclear matter and finite nuclei

Phạm Lê Kiên (ĐHTHHN)

Lade và micromade đơn mốt với bước chuẩn labda

Phạm Lê Kiên (ĐHTHHN)

Micromade hai mốt hoạt động trên các nguyên tử ba mức năng lượng

Đào Vọng Đức (VVL)

Tiếp cận nhóm lượng tử trong cơ chế tách khối lượng của hadron

Trần Bá Chữ, Hồ Quang Quí (TTVLKTBQP)

Self – focusing effect in laser resonator with passive Q-schwicht

Nghỉ 15’

Trần Đức Chỉnh (VVL)

Ứng dụng của laser trong công nghiệp

Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thị Tố Uyên (ĐHTHHN)

Hiệu ứng Nerust-Ettingshausen trong bán dẫn trong từ trường biến đổi

Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thị Tố Uyên (ĐHTHHN)

Tensor độ dẫn nhiệt của bán dẫn trong từ trường biến đổi

Vũ Xuân Minh (VVL)

Về các phương trình Koteweg-de Vries tuần hoàn

Trần Hùng Thao (Viện toán)

Phương pháp nung luyền mô phỏng và phương pháp khuếch tán

Nguyễn Thị Thanh Hương (ĐHSPHN1)

Nhiệt độ trật tự trong màng mỏng hợp kim có nguyên tử xen kẽ

Thứ tư (27 – 07): 7h45 – 11h30

Nguyễn Văn Đỗ (VVL)

Khai thác các máy gia tốc nhỏ của Viện Vật lý

Đào Vọng Đức (VVL)

Một mô hình lý thuyết lý thuyết trường lượng tử biến dạng q

Nguyễn Trung Dân (ĐHTH Huế), Võ Tình, Nguyễn Văn Đức (ĐHSP Huế)

Các tính chất ổn định và bất ổn định quang học của hệ polariton-biexciton kết hợp

Nguyễn Hồng Hà (VVL)

Tính chất đối xứng của các trường ma siêu dây

Đỗ Nam, Huỳnh Thanh Đức (ĐHTH Huế)

Thế tương quan trao đổi của electron trong khe điện môi giữa hai kim loại khác nhau

Nguyễn Dũng, Nguyễn Toàn Thắng (VVL)

Phương pháp chiếu Fulde cho mô hình hai tâm tạp Anderson

Hoàng Ngọc Long, Trần Anh Tuấn (VVL)

Dòng trung hòa và cơ chế GIM trong mô hình SU(3)cx SU(3)1x U(1)n với các lepton nặng

Nghỉ 15’

Nguyễn Hùng Sơn (VVL)

Hàm sóng của hệ nhiều anyon trong từ trường

Vũ Văn Hùng, Phan Đình Tám (ĐHSPHN1)

Phương pháp mô men trong nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim thay thế A-B cấu trúc lập phương tâm diện (LPTD)và lập phương tâm khối (LPTK)

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thanh Hải (ĐHSPHN1)

Tính chất nhiệt động của kim loại cấu trúc lập phương tâm khối có khuyết tật

Đào Nguyên Hoài Ân, Nguyễn Mạnh An (ĐHSPHN1)

Sự nhiễu của trường Higgs trong quá trình tán xạ của các lepton và boson gauge

Nguyễn Quang Báu (ĐHTHHN), Nguyễn Vũ Nhân (Trường dự bị bay KQ), Trần Công Phong (ĐHSP Huế), Chohoumm Navy (ĐHSP Phnomphenh)

Thành phần tenxơ độ dẫn dọc theo trục siêu mạng khi sóng điện từ trường lượng tử

Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân (ĐHTHHN)

Áp dụng phương pháp Kubo-Mori tính tenxơ độ dẫn điện trong bán dẫn mẫu Kane.

Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân (ĐHTHHN):

Áp dụng phương pháp Kubo-Mori tính toán tenxơ độ dẫn điện trong dán dẫn mẫu Kane

Thứ năm (28 – 07): 7h45 – 11h15

Trần Vĩnh Quý, Đỗ Văn Khang (ĐHSPHN1)

Phương pháp toán học của cân bằng hóa học

Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Mạnh An (ĐHSPHN1)

Về sự mở rộng định luật phụ thuộc nhiệt độ của tốc độ phản ứng hóa học

Hoàng Ngọc Long (VVL),Đặng Văn Soa (ĐHMĐC), Trần Anh Tuấn (VVL)

Sự quang sinh của Graviton trong trường điện từ đều của ống Solenoid

Hoàng Ngọc Long (VVL), Đặng Văn Soa (ĐHMĐC)

Sự quang sinh của các Axion trong trường điện từ đều

Nguyễn Quang Học, Đỗ Đình Thanh (ĐHSPHN1), Nguyễn Tăng (ĐHBKHN)

Some thermodynamic properties of the CO2, N2O cryocrystals

Nguyễn Quang Học, Đỗ Đình Thanh (ĐHSPHN1), Nguyễn Tăng (ĐHBKHN)

The limiting of absolute stability, the melting and the phase transition temperatures for solid nitrogen

Nghỉ 15’

Lê Quí Thông (ĐHTH Huế), Nguyễn Toàn Thắng (VVL)

Phương pháp hàm Green trong lý thuyết phonoriton trong bán dẫn

Trần Hữu Phát, Nguyễn Tuấn Anh (VNLNT)

On the ground-state properties of spherical nuclei the unified nuclear model

Nguyễn Thị Hà Loan (VVL)

Đại số Virasoro biến dạng p,q

Trần Thoại Duy Bảo, Cao Huy Thiện (PVVL, Tp HCM)

Năng lượng liên kết của exciton và tạp trong giếng lượng tử

Trần Mạnh Tiến (ĐHSPHN2), Đỗ Thanh Hải (VVL)

Khảo sát nghiệm N-Soliton của các phương trình Kdv suy rộng trên máy vi tính

Tổng kết Hội nghị

Thứ sáu (29 – 07) :

Sáng : Du thuyền Vịnh Hạ Long

Thứ bảy (30 – 07) :

Sáng 8h30 : Rời Hạ Long

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ THAM DỰ HỘI NGHỊ

 1. Đào Vọng Đức VVL

 2. Vũ Xuân Minh VVL

 3. Nguyễn Như Đạt VVL

 4. Đoàn Nhật Quang VVL

 5. Nguyễn Toàn Thắng VVL

 6. Hoàng Ngọc Long VVL

 7. Hoàng Anh Tuấn VVL

 8. Nguyễn Hồng Hà VVL

 9. Đỗ Thanh Hải VVL

 10. Nguyễn Hùng Sơn VVL

 11. Nguyễn Hà Loan VVL

 12. Trần Mạnh Tiến VVL

 13. Lưu Kim Thanh VVL

 14. Trần Đức Chỉnh VVL

 15. Nguyễn Văn Đỗ VVL

 16. Trịnh Minh Thúy VVL

 17. Nguyễn Ngọc Bích VVL

 18. Trần Thu Hà VVL

 19. Trịnh Hoàng Nguyên VVL

 20. Nguyễn Tiến Dũng VVL

 21. Nguyễn Minh Tâm VVL

 22. Trần Tú Lan VVL

 23. Ông Tường Vân VVL

 24. Nguyễn Thu Hương VVL

 25. Phạm Thị Hạnh VVL

 26. Nguyễn Văn Hoa VVL

 27. Nguyễn Dũng VVL

 28. Trần Anh Tuấn VVL

 29. Kiều Thị Năm VVL

 30. Phan Thị Thu VVL

 31. Trần Thị Lý VVL

 32. Trần Vĩnh Quý ĐHSPHN1

 33. Đào Nguyên Hoài Ân ĐHSPHN1

 34. Nguyễn Mạnh An ĐHSPHN1

 35. Vũ Văn Hùng ĐHSPHN1

 36. Phạm Đình Tám ĐHSPHN1

 37. Nguyễn Thị Thanh Hương ĐHSPHN1

 38. Đỗ Đình Thương ĐHSPHN1

 39. Đỗ Hữu Nha ĐHSPHN1

 40. Nguyễn Quang Học ĐHSPHN1

 41. Đặng Văn Soa ĐHMĐC

 42. Đinh Chương Hòa CĐSP Thanh Hóa

 43. Nguyễn Văn Thoại CĐSP Thanh Hóa

 44. Lê Xuân Hải ĐHSP Qui Nhơn

 45. Ponna NCS Campuchia

 46. Navy NCS Campuchia

 47. Lê Quí Thông ĐHTH Huế

 48. Trần Hùng Thao Viện toán

 49. Nguyễn Vũ Nhân Trường dự bị bay

 50. Phạm Lê Kiên ĐHTHHN

 51. Huỳnh Thanh Đức ĐHTH Huế

 52. Nguyễn Quốc Anh ĐHTHHN

 53. Nguyễn Thế Toàn ĐHTHHN

 54. Nguyễn Tuấn Anh VNLNTVN

 55. Trần Hữu Phát VNLNTVN

 56. Trương Minh Đức ĐHSP Huế

 57. Võ Tình ĐHSP Huế

 58. Hồ Quang Quí Viện KTQS

 59. Nguyễn Văn Trọng PVVL tại Tp HVM

 60. Trần Bá Chữ Viện KTQS

 61. Bích Hà PV

 62. Hàm Châu PV báo NCN

 63. Cao Huy Thiện PVVL tại Tp HCM