HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV

(Đồ Sơn 21/8 – 27/8/1990)

BAN TỔ CHỨC

 1. Đào Vọng Đức: Trưởng ban

 2. Hà Vĩnh Tân: Ủy viên

 3. Hà Đại Phước: Ủy viên

 4. Lê Viết Dũng: Ủy viên

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Trung tâm Vật lý lý thuyết

 2. Viện Vật lý

 3. Trung tâm Vật lý hạt nhân

 4. Trung tâm Vật lý Tp. Hồ Chí Minh

 5. Trường Đại học Bách khoa Hà nội

 6. Trường Đại học Tổng hợp Hà nội

 7. Trường Đại học Sư phạm Hà nội 1

 8. Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2

 9. Trường Đại học Tổng hợp Huế

 10. Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia

 11. Trường dự bị bay Bộ Quốc phòng

 12. Trung tâm Vật lý kỹ thuật hạt nhân Bộ Quốc phòng

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ ba (21-08): Tập trung

Thứ tư (22-08): Các công việc chuẩn bị

Thứ năm (23-08): Bắt đầu từ 8h00

Khai mạc (30’)

 1. Phát biểu chào mừng của ban tổ chức

 2. Tổng quan 14 Hội nghị Vật lý lý thuyết (1976-1989)

 3. G.S. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu phát biểu ý kiến

 4. Một số thông báo về Hội nghị.

 5. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn (TTVLLT)

Trường gauge tôpô trong chất rắn (Tổng quan)

Nguyễn Văn Hiệu, Hà Vĩnh Tân, Nguyễn Ái Việt (TTVLLT)

Siêu dẫn trong hệ hạt có hiệu ứng Hall lượng tử phân số

Nguyễn Tăng, Lê Văn Nghĩa (ĐHBKHN)

Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể ion

Nguyễn Tăng, Lê Văn Nghĩa (ĐHBKHN)

Các tính chất nhiệt động của tinh thể ion có cấu trúc lập phương tâm khối biểu CsCP

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (TTVLLT)

Một phương thức đơn giản để chỉnh các tổng và tích vô hạn

Vũ Xuân Minh (TTVLLT)

Về xây dựng các mô hình toán lý trong quá trình hình thành dòng chảy sông

Nghỉ 15’

Phùng Văn Trình (ĐHBKHN)

Toán tử Unita U = exp (i5) làm mất tính đối xứng phải trái của phương trình Dirac

Hoàng Ngọc Long (TTVLLT) Đỗ Văn Toàn (ĐHSPHNI)

Sự hủy cặp hạt vô hướng tích điện trong lý thuyết Kaluza-Klein 5 chiều

Trần Vĩnh Quý (ĐHSPHN1)

Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tốc độ phản ứng hóa học dưới quan điểm của nhiệt động học thống kê không cân bằng

Thứ sáu (24 – 08):

Nguyễn Bá Ân, Hoàng Ngọc Cầm (TTVLLT), Nguyễn Trung Dân (ĐHTH Huế)

Thế năng tương tác exciton-exciton phụ thuộc spin trong các bán dẫn hai và ba chiều

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Tăng (ĐHBKHN)

Xác định thông số Gruneíaen của kim loại có cấu trúc lập phương tâm diện

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (TTVLLT)

Dòng ma siêu đối xứng và khử dị thường conformal trong siêu dây

Lê Viết Dũng, Hà Đại Phước (TTVLLT) Tarasov O.V. (Dubna)

Ảnh hưởng của các khối lượng quark lên dáng điệu hồng ngoại của hằng số liên kết hiệu dụng s (Q2) trong QCD

Lê Viết Dũng, Hà Đại Phước (TTVLLT)

Sử dụng Reduce để tính các giản đồ Feynman trong các lý thuyết nhiều chiều

Nghỉ 15’

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn (TTVLLT)

Polariton trong khí anyon

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn (TTVLLT)

Các hàm Green hai hạt của các điện tử lưu động với tương tác từ Heisenberg

Phan Huy Thiện, Phạm Văn Thiều, Phan Văn Hạp (ĐHTHHN)

Một cách tiếp cận trường trung bình tương đối tính phi tuyến để tả chất hạt nhân đặc trưng của nó

Nguyễn Đình Đăng (VNLNTQG)

Mô hình giả hạt – phonon cho các hạt cầu tại nhiệt độ hữu hạn

Trần Thoại Duy Bảo (TTVL Tp H.C.Minh)

Ảnh hưởng của giếng thế lên trạng thái cơ bản của cặp điện tử lỗ trống trong các hạt cầu nhỏ bán dẫn

Thứ bẩy (25 – 08) :

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (TTVLLT)

Lượng tử hóa nhóm GL(n,c)

Hồ Quang Quý, Trần Bá Chữ (TTVLKTHN)

Tạo bức xạ có tần số tổng của hai chùm tia lade có tính kết hợp từng phần

Lê Tiến Hải (HVKTQS)

Nhiễm xạ nhiều tia của các nơtron nhiệt trong tinh thể

Nguyễn Bá Ân, Hoàng Ngọc Cầm (TTVLLT) Nguyễn Trung Dân (ĐHTH Huế) Hoàng Xuân Nguyên (VVL)

Sự biến dạng phổ năng lượng của hệ photon-exciton-biexciton dưới tác dụng của trường bơm laser

Hoàng Xuân Nguyên (VVL)

Phi tuyến quang học khi kích thích mạnh chuẩn cân bằng trong chất bán dẫn

Nghỉ 15’

Nguyễn Văn Hiệu, Hà Vĩnh Tân, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt (TTVLLT)

Plasmon trong siêu bán dẫn hai chiều BCS

Phạm Công Dũng (ĐHTHHN)

Lượng tử hóa tối thiểu điện động lực học vô hướng

Phạm Công Dũng, Phạm Thúc Tuyền (ĐHTHHN)

Thế hạt nhân trong mô hình phi tuyến chiral

Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Vũ Nhân (ĐHTHHN)

Về ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu trong siêu mạng

Nguyễn Hồng Chương (TTVLLT) Nguyễn Văn Hoàng (ĐHTH Beloruxia)

Các mô hình đồng nhất phi đẳng hướng trong lý thuyết gauge hấp dẫn

Tổng kết Hội nghị

Chủ nhật (26 – 08) :

Liên hoan chia tay

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

 1. Đào Nguyên Hoài Ân ĐHSP1 HN

 2. Trịnh Ngọc Ánh TTVLLT

 3. Nguyễn Quang Báu ĐHTH HN

 4. Trịnh Tiến Bình TTVLLT

 5. Hoàng Ngọc Cầm TTVLLT

 6. Nguyễn Hàm Châu VVL

 7. Nguyễn Hồng Chương TTVLLT

 8. Nguyễn Đình Đăng VKTHN

 9. Nguyễn Như Đạt TTVLLT

 10. Đào Vọng Đức TTVLLT

 11. Phạm Công Dũng ĐHTHHN

 12. Nguyễn Đăng Dũng ĐHSP2

 13. Nguyễn Viết Dũng TTVLLT

 14. Nguyễn Hồng Hà TTVLLT

 15. Lê Tiến Hải HVKTQS

 16. Phan Văn Hạp ĐHTHHN

 17. Trần Ngọc Hiền TTVLHN

 18. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 19. Lê Sĩ Hội VKTHN

 20. Vũ Văn Hùng ĐHTHHN

 21. Nguyễn Thị Hồng TTVLLT

 22. Nguyễn Thị Quê Hương TTVLLT

 23. Hà Đăng Khoa ĐHSP2

 24. Nguyễn Thị Hà Loan ĐHSP2

 25. Tạ Duy Lợi ĐHSP1

 26. Hoàng Ngọc Long TTVLLT

 27. Tống Hải Long TTVLLT

 28. Vũ Xuân Minh TTVLLT

 29. Nguyễn Vũ Nhân BQPTDBB

 30. Nguyễn Lan Oanh TTVLLT

 31. Hà Đại Phước TTVLLT

 32. Trần Vĩnh Quý ĐHSP1 HN

 33. Hồ Quang Quý ĐHTHHN

 34. Nguyễn Hùng Sơn TTVLLT

 35. Hà Vĩnh Tân TTVLLT

 36. Nguyễn Tăng ĐHBKHN

 37. Nguyễn Duy Thắng TTVLHN

 38. Phan Huy Thiệp TTVLHN

 39. Lê Quý Thông ĐHTH

 40. Trịnh Minh Thúy TTVLLT

 41. Đỗ Văn Toàn ĐHSPHN1

 42. Phùng Văn Trình ĐHBKHN

 43. Nguyễn Văn Trọng TPHCM

 44. Hoàng Anh Tuấn TTVLLT

 45. Nguyễn Ái Việt TTVLLT