HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ I

(Đà lạt, 1/8/1976 đến 8/81976)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Viện Vật lý

 2. Khoa Vật lý trường đại học khoa học thành phố Hồ Chí Minh

 3. Viện khoa học kỹ thuật thành khố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật (01-08): Tập trung, ổn định sinh hoạt

Thứ hai (02-08): 8h đến 12h

Khai mạc (30’)

  1. Lời khai mạc của Ban tổ chức

  2. Phát biểu ý kiến của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu – Phó Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam

  3. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Tán xạ Raman trên hệ nhiều điện tử

Nghỉ 15

Huỳnh Văn Công (ĐHTH.TP.HCM)

Dải tạp chất trong các chất bán dẫn suy biến

Nguyễn Ngọc Thuân

Ảnh hưởng của các thăng giáng tới mức tạp chất

Thứ ba (03 – 08): 8h30 đến 11h30

Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Về quyết định tán sắc của polartion bề mặt.

Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Về một số cơ chế không bền vững thông số sóng âm- Polariton

Nghỉ 20

Hồ Văn Hòa (ĐHKH.TP.HCM)

Phương pháp V.K.B trong tán xạ đản tính trên thể năng kỳ dị hỗn hợp.

Võ Hồng Anh (VVL)

Phonon bề mặt trong tinh thể ion

Thứ tư (04 – 08): 8h30 đến 11h30

Nguyễn Thị Hồng (VKHKT.TP.HCM)

Đối xứng siêu chuẩn và biểu diễn Spinor của không thời gian

Hà Vĩnh Tân (VKHKT.TP.HCM)

Tán xạ Raman lên điện tử chất rắn đặt trong từ trường.

Nghỉ 20

Đào Vọng Đức (VKHKT.TP.HCM)

Tính hàm Green bằng phương pháp phiếm hàm

Thứ năm (5 – 08): 8h đến 11h30

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Lý thuyết vi mô về sự phát điện tử dưới tác dụng của phonon

Nguyễn Bá Ân (VKHKT.TP.HCM)

Về dạng tương tác điện tử Phonon

Nghỉ 20’

Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Về lý thuyết thăng giáng điện từ trong môi trường Plasma

Thứ sáu (6 – 08): 3h30 đến 11h30

Đào Vọng Đức (VKHKT.TP.HCM)

Về trường Spinor cổ điển.

Nguyễn Vinh Quang ( VKHKT.TP.HCM)

Về hệ số hấp thụ quang học của bán dẫn đặt trong điện trường mạnh.

Nghỉ 20

Nguyễn Toàn Thắng (VKHKT.TP.HCM)

Về lý thuyết đường ngầm hệ dẫn điện – điện môi – dẫn điện

Nguyễn Ngọc Thuân (VVL)

Cơ sở của holography

Lời bế mạc của trưởng ban tổ chức đ/c Đào Vọng Đức

Thứ bẩy (7 – 08): Tham quan

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

 1. Nguyễn Bá Ân VKHKT.TP.HCM

 2. Võ Hồng Anh VVL

 3. Huỳnh văn Công ĐHTH.TP.HCM

 4. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 5. Nguyễn Thị Hồng VKHKT.TP.HCM

 6. Hồ Văn Hòa ĐHTH.TP.HCM

 7. Nguyễn Vinh Quang VKHKT.TP.HCM

 8. Hà Vĩnh Tân VKHKT.TP.HCM

 9. Nguyễn Toàn Thắng VKHKT.TP.HCM

 10. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 11. Nguyễn Văn Trọng VVL